Naši speciálně proškolení lektoři

Mgr. Alžběta Mrnuštíková
Mgr. Alžběta Mrnuštíková
Inovátor metody only4
Mgr. Jana Hasalová
Mgr. Jana Hasalová
Head Teacher
Helen Marková (CAN)
Helen Marková (CAN)
Native Speaker
Joshua Adam Wheeler (AUS)
Joshua Adam Wheeler (AUS)
Native Speaker

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Výuka anglického jazyka. Po celou dobu studia vyučovala v různých jazykových školách v Olomouci. Ve třetím ročníku získala Merrilovo stipendium, které jí umožnilo studovat Výuku cizích jazyků a angličtiny na Miami University, Oxford, Ohio, USA. Po ukončení studia na této škole byla zařazena na seznam nejlepších studentů Dean´s List. Studium ukončila diplomovou prací s názvem How and Why to make students speak in groups of four – Jak a proč učit studenty mluvit ve skupinkách po čtyřech. Od založení jazykové školy Only4 v roce 1997 se stará o rozvoj kvality výuky v kurzech, výběr a profesionální trénink učitelů.

Co říká o spolupráci s Only4?

Jana je absolventkou anglické sekce Gymnázia Olomouc-Hejčín a držitelkou Cambridge Certificate in Advanced English. Své znalosti angličtiny aktivně prohlubovala během vysokoškolského studia při zahraničních studijních a výzkumných pobytech. V této době Jana začala intenzivně věnovat lektorství anglického jazyka a v roce 2012 získala pozici lektorky v naší jazykové škole. Díky svým organizačním a komunikačním schopnostem se vypracovala na pozici head teacher a školitelky nových lektorů.

Co říká o spolupráci s Only4?

Pochází z České republiky, nicméně již v útlém věku byla nucena s rodiči emigrovat do Kanady. Vzhledem k tomu, že většinu svého života prožila a všechno své vzdělání získala v Kanadě, považuje angličtinu za svůj první jazyk. Helen se v minulém roce vrátila zpět do České republiky, rozumí česky velmi dobře, ale sama aktivně komunikuje raději v angličtině. S naší jazykovou školou spolupracuje od září 2007, kdy prošla intenzivním teoretickým i praktickým tréninkem zaměřeným na používání komunikativních metod výuky Only4. Helen má přirozený učitelský talent a svou energií a komunikativností umí studenty strhnout k maximálním výkonům. V současné době se specializuje na výuku konverzací.

Co říká o spolupráci s Only4?

Joshua se narodil a vyrůstal v Austrálii, od dětství však s rodiči cestoval, což probudilo jeho zájem o jiné kultury a zálibu v potkávání nových lidí. Jeho přátelská a komunikativní povaha z něj dělá ideálního lektora konverzačních kurzů. Ačkoliv je jeho původní profese odlišná, rozhodl se Joshua již před příjezdem do ČR zaměřit na výuku anglického jazyka a absolvovat TEFL kurz se specializací na Young Learners, One-to-One a Business English.

Co říká o spolupráci s Only4?


Bc. Jane Cholasta (CAN)
Bc. Jane Cholasta (CAN)
Native Speaker
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Teacher
Mgr. Karla Gazdošová
Mgr. Karla Gazdošová
Teacher
Lucia Fojtíková
Lucia Fojtíková
Teacher

Jane se narodila v Kanadě českým rodičům, kteří jí vštípili lásku k cestování již v raném věku. Po získání bakalářského titulu na University Western Ontario absolvovala kurz „ Teaching English as a Second Language“. Po získání tohoto certifikátu (TESL) vyučovala cizince v Braemar International College v Torontu. Její životní a pracovní zkušenosti jí daly schopnost porozumět problémům, kterým studenti čelí při studiu nového jazyka.

Co říká o spolupráci s Only4?

Spolupracuje s naší školou externě od září 2004. Studovala na Filosofické fakultě MU v Brně obor Filologie angličtina – španělština a v současné době je zaměstnaná jako učitelka angličtiny na střední škole ve Zlíně. Kateřina ráda vyučuje skupinky po čtyřech studentech, protože jí vyhovuje „maximální zapojení studentů do výuky, komunikativní, interaktivní výuka, která je velmi motivující a maximálně využívá čas v hodině.“ Návratnost do jejich kurzů se již tradičně blíží 95%, protože již několik let vyučuje stabilní klientelu dlouhodobých studentů na mírně pokročilé a pokročilé úrovni. S naší jazykovou školou spolupracuje od června 2012, kdy prošla detailním tréninkem zaměřeným na výuku metodou ONLY4. Velké množství pozitivních ohlasů na její výuku ze strany jak dětských, tak dospělých studentů nás utvrzuje v tom, že již nyní je oblíbenou členkou našeho učitelského týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Je absolventkou Masarykovy Univerzity v Brně oboru Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy a držitelkou Cambridge Certifikátu CAE. S naší jazykovou školou spolupracuje od léta 2008. Během své výuky v intenzivních kurzech prokázala výbornou schopnost aplikovat nejmodernější výukové metody a řešit individuální problémy studentů v hodinách. Její výukový styl se vyznačuje systematickou snahou maximálně zapojovat všechny studenty do aktivní komunikace a to již od nejnižších úrovní. Karla má schopnost naučit studenty aktivně používat angličtinu a to zejména díky široké škále komunikativních aktivit simulujících reálné životní situace.

Co říká o spolupráci s Only4?

Po ukončení střední školy studovala Lucia Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně a od roku 2006 působila s malými přestávkami jako au-pair ve Velké Británii. Zde vystudovala Adult Education College Bexley v Kentu a na této škole získala Certificate in Advanced English. V letech 2009 – 2010 učila na Jazykové škole v Jihlavě, která byla rovněž zameřená na komunikativní přístup. Pro naši školu vyučuje od léta 2011. Během spolupráce prokázala výborné znalosti komunikativní metody a tyto znalosti beze zbytku uplatňuje ve svých hodinách. Se svými studenty navazuje vždy velice přátelský vztah.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Hana Vroubková
Mgr. Hana Vroubková
Teacher
Mgr. Tereza Outěřická
Mgr. Tereza Outěřická
Teacher
Zuzana Hutlová
Zuzana Hutlová
Teacher
Mgr. Tetyana Temna
Mgr. Tetyana Temna
Teacher

Vystudovala pedagogickou fakultu University Komenského v Bratislavě a je držitelkou Cambridge Proficiency Certifikátu, který získala při studiu v irském Dublinu v letech 1997-8. Má bohatou pedagogickou praxi, vyučovala angličtinu na Střední odborné škole v Kloboukách u Brna a na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně. S naší školou spolupracuje od dubna 2011. Prošla podrobným metodickým školením zaměřeným na komunikativní přístup k výuce, který naše škola využívá. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých. V Haniných hodinách se studenti cítí velice příjemně, vládne v nich přátelská atmosféra a jsou vysoce komunikativní.

Co říká o spolupráci s Only4?

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obory Anglistika, Germanistika a Učitelství NJ pro SŠ. Při studiu začala pracovat jako lektorka firemních kurzů AJ a NJ a působila i v oblasti e-commerce a marketingu. V současné době je zaměstnaná jako lektorka anglického jazyka na UTB Zlín a naší škole. Pro spolupráci s ONLY4 byla Tereza vybrána v roce 2012 v tvrdé konkurenci 35 uchazečů. Během náročného tréninku zaměřeného na výuku metodou ONLY4 projevila výborné pedagogické schopnosti a excelentní znalosti jazyka. Jsme velmi rádi, že se stala členkou našeho týmu a je pro naši školu velkým příslibem do budoucna.

Co říká o spolupráci s Only4?

Zuzana strávila 9 let studiem a prací ve Velké Británii. Studovala zde na University of Highlands Institute, Inverness. V roce 2008 získala na této univerzitě Higher National certificate. V roce 2009 zde absolvovala metodický kurz pro učitele angličtiny a získala mezinárodní certifikát pro učitele angličtiny TEFL. Během svého pobytu v Anglii i České Republice vyučovala individuální studenty angličtině. Pro spolupráci s naší školou byla vybrána v prosinci 2009. Její výuka se vyznačuje velkou dynamikou a jasným systémem. Zuzana umí navázat skvělý kontakt se svými studenty a vytvořit přátelskou atmosféru. Její znalosti angličtiny jsou na velmi vysoké úrovni a její přízvuk je díky téměř desetiletí stráveném ve Skotsku a Velké Británii téměř autentický. Z toho důvodu je Zuzana schopná velmi kvalitně učit kurzy všech úrovní.

Co říká o spolupráci s Only4?

Získala magisterský titul v oboru Aplikovaná lingvistika v moderní angličtině na Charkovské národní univerzitě a také dokončila studium v oboru Angličtina pro manažerskou praxi na UTB Zlín. V obou případech s nejlepšími studijními výsledky. Angličtinu vyučuje již od roku 2004 a od roku 2008, kdy se přestěhovala do Zlína, vyučovala ve zlínských jazykových školách. S naší jazykovou školou spolupracuje od roku 2011. Během krátké doby se prokázala její dlouhodobá učitelská praxe, přirozený talent pro výuku a dvojnásobné vysokoškolské vzdělání v oboru angličtina. Taťána vyučuje vysoce komunikativním způsobem s důrazem na zapojení všech studentů ve třídě. Její hodiny mají jasnou strukturu a systém a vyznačují se příjemnou atmosférou.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Vladimír Stehlík
Mgr. Vladimír Stehlík
Teacher
Bc. Kateřina Horáková
Bc. Kateřina Horáková
Teacher
Mirka Murray
Mirka Murray
Teacher
Mgr. Iveta Patáková
Mgr. Iveta Patáková
Teacher

Vystudoval Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti dokončuje studium Učitelské způsobilosti na Institutu celoživotního vzdělávání FF UP. Lektorování anglického jazyka se věnuje již od svého bakalářského studia formou individuálních konverzačních hodin. S jazykovou školou Only4 začal spolupracovat v létě 2014, kdy prošel intenzivním metodickým výcvikem. Vladimír je velmi důsledný a systematický učitel, který umí studenty motivovat k pravidelnému studiu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Kateřina vystudovala bakalářský obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a chystá se pokračovat i v magisterském studiu. Pro angličtinu je zapálená odmalička, a tak není divu, že dříve sbírala zkušenosti s výukou angličtiny při soukromých lekcích, kde zjistila, jak ji předávání znalostí baví. V roce 2014 absolvovala odborný trénink v Only4 a začala vyučovat v naší jazykové škole. Její hodiny jsou vedeny zábavnou formou s důrazem na aktivní využívání probrané gramatiky.

Co říká o spolupráci s Only4?

Mirka je držitelkou Cambridge Certificate of Proficiency in English. Sedm let strávila studiem a prací v Británii, kde také poznala svého manžela Skotské národnosti. Angličtinu jako hlavní jazyk používá každodenně již 12 let, čímž udržuje své znalosti na vysoké úrovni. Pro výuku v naší škole byla vybrána ze 40 kandidátů a od léta 2013 pracuje exkluzivně u nás. Mirka se specializuje na výuku pokročilejších studentů, kde dobře zúročí také své bohaté zkušenosti s hovorovou, každodenní Angličtinou. V naší škole prošla detailním výcvikem zaměřeným na metodu ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2008 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – obor ZSV a Pedagogika pro střední školy. Po promoci krátce cestovala západem USA. Poté nastoupila jako učitelka AJ na ZŠ Trnava (okr. Zlín), kde působila až do nástupu na mateřskou (2014).

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Hana Marková
Mgr. Hana Marková
Teacher
Martina Ulrichová
Martina Ulrichová
Teacher
Bc. Olivie Frolková
Bc. Olivie Frolková
Teacher
Alena Obšívačová
Alena Obšívačová
Teacher

Hana se s angličtinou začala seznamovat již na základní škole a je jejím životním koníčkem. Zkušenosti v komunikaci sbírala při různých krátkodobých studijních a pracovních projektech napříč Evropou. Hana je držitelkou Cambridge Certificate úrovně FCE a v současnosti se připravuje ke složení úrovně CAE. Po absolvování Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Hana od roku 2000 vyučovala angličtinu na základní škole.

Co říká o spolupráci s Only4?

Martina je absolventkou Obchodní akademie ve Zlíně. Kromě svého oboru se začala intenzivně zajímat o anglický jazyk a během 4 let studia v naší jazykové škole se vypracovala na velmi pokročilou úroveň. Vzhledem k její přátelské a otevřené povaze, skvělým výsledkům ve studiu a zápalu pro jazyk, který je schopna přenášet na ostatní, jsme jí nabídli pozici lektorky v naší jazykové škole. Jako obvykle tuto výzvu Martina s nadšením přijala.

Co říká o spolupráci s Only4?

Studiu anglického jazyka se věnuje už odmalička. Po ukončení gymnázia se rozhodla pro jednoleté pomaturitní studium angličtiny na jazykové škole, které zakončila absolnováním Cambridge zkoušky FCE. Ráda cestuje, a tak se jazyky stejně jako studium postupně staly jejím koníčkem, a proto s nimi pokračovala i na vysoké škole. V roce 2016 ukončila bakalářské vzdělání v kombinaci oborů anglická a španělská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, a pokračovala v magisterském studiu na Masarykové Univerzitě v Brně. Během studia se zároveň věnovala individuální výuce jazyků, což ji velmi bavilo.

Co říká o spolupráci s Only4?

Alena je studentkou na Gymnáziu-Lesní čtvrť ve Zlíně. V prvním ročníku střední školy se rozhodla projít ELTIS testem a stala se jednou ze studentů, kteří měli příležitost studovat na americké střední škole. Studijní pobyt jakožto exchange student strávila na Red River High School v Severní Dakotě a Deuel High School v Jižní Dakotě. V létě vede příměstské tábory s angličtinou ONLY4. Její oblíbenost a výborná příprava nás přesvědčila, že bude skvělou lektorkou pro dětské kurzy.

Co říká o spolupráci s Only4?


Daniela Kopečná
Daniela Kopečná
Teacher
Bc. Marcela Minaříková
Bc. Marcela Minaříková
Teacher
Alexandra Pilečková
Alexandra Pilečková
Teacher
Ing. Martina Martiníková
Ing. Martina Martiníková
Teacher

Daniela je studentkou Střední školy hotelové ve Zlíně. Několik let žila v Anglii a absolvovala zde i základní školu. Angličtina se zde stala téměř jejím mateřským jazykem. Má dlouhodobé zkušenosti s individuálním doučováním dětí. V Jazykové škole ONLY4 prošla tréninkem pro výuku angličtiny u dětí, ve kterém se výborně osvědčila.

Co říká o spolupráci s Only4?

Protože cestování je jejím velkým koníčkem, k cizím jazykům měla vždycky blízko. Po maturitě absolvovala jednoletý intenzivní kurz angličtiny, kde také získala Cambridge Certificate FCE. Poté vystudovala bakalářský obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a v současné době studuje obor Anglický jazyk na Slezské Univerzitě v Opavě. Angličtina, ať už se jedná o literaturu nebo gramatiku jako takovou, je její velká vášeň, kterou ráda předává dál.

Co říká o spolupráci s Only4?

Alexandra měla angličtinu ráda už od základní školy, takže na střední škole se jí rozhodla věnovat detailněji. Po absolvování pracovního a vzdělávacího pobytu v Londýně začala studovat obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati. Angličtinu považuje za skvělý prostředek k poznávání lidí, kultur a cizích zemí, což se jí mnohokrát potvrdilo při cestách do zahraničí a rozhovorech s lidmi z celého světa. Na základě svých zkušeností je ráda, že může zprostředkovat toto poznání i jiným.

Co říká o spolupráci s Only4?

Martina se o angličtinu zajímá již od základní školy a po ukončení ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě absolvovala roční kurz angličtiny ESOL (English for Speakers of Other Languages) na Dundee College ve Skotsku, kde také získala Cambridge FCE certifikát. Angličtinu poté používala v každodenní praxi během působení v mezinárodních firmách na pozici tax advisor a import manager. Výuce anglického jazyka se věnovala nejdříve formou individuálních doučovacích hodin a po nástupu na mateřskou dovolenou začala spolupracovat i s naší jazykovou školou. V současnosti se připravuje ke zkoušce na úrovni CAE.

Co říká o spolupráci s Only4?