Naši speciálně proškolení lektoři

Mgr. Alžběta Mrnuštíková
Mgr. Alžběta Mrnuštíková
Inovátor metody only4
Mgr. Jana Hasalová
Mgr. Jana Hasalová
Head Teacher
Helen Marková (CAN)
Helen Marková (CAN)
Native Speaker
Joshua Adam Wheeler (AUS)
Joshua Adam Wheeler (AUS)
Native Speaker

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Výuka anglického jazyka. Po celou dobu studia vyučovala v různých jazykových školách v Olomouci. Ve třetím ročníku získala Merrilovo stipendium, které jí umožnilo studovat Výuku cizích jazyků a angličtiny na Miami University, Oxford, Ohio, USA. Po ukončení studia na této škole byla zařazena na seznam nejlepších studentů Dean´s List. Studium ukončila diplomovou prací s názvem How and Why to make students speak in groups of four – Jak a proč učit studenty mluvit ve skupinkách po čtyřech. Od založení jazykové školy Only4 v roce 1997 se stará o rozvoj kvality výuky v kurzech, výběr a profesionální trénink učitelů.

Co říká o spolupráci s Only4?

Jana je absolventkou anglické sekce Gymnázia Olomouc-Hejčín a držitelkou Cambridge Certificate in Advanced English. Své znalosti angličtiny aktivně prohlubovala během vysokoškolského studia při zahraničních studijních a výzkumných pobytech. V této době Jana začala intenzivně věnovat lektorství anglického jazyka a v roce 2012 získala pozici lektorky v naší jazykové škole. Díky svým organizačním a komunikačním schopnostem se vypracovala na pozici head teacher a školitelky nových lektorů.

Co říká o spolupráci s Only4?

Pochází z České republiky, nicméně již v útlém věku byla nucena s rodiči emigrovat do Kanady. Vzhledem k tomu, že většinu svého života prožila a všechno své vzdělání získala v Kanadě, považuje angličtinu za svůj první jazyk. Helen se v minulém roce vrátila zpět do České republiky, rozumí česky velmi dobře, ale sama aktivně komunikuje raději v angličtině. S naší jazykovou školou spolupracuje od září 2007, kdy prošla intenzivním teoretickým i praktickým tréninkem zaměřeným na používání komunikativních metod výuky Only4. Helen má přirozený učitelský talent a svou energií a komunikativností umí studenty strhnout k maximálním výkonům. V současné době se specializuje na výuku konverzací.

Co říká o spolupráci s Only4?

Joshua se narodil a vyrůstal v Austrálii, od dětství však s rodiči cestoval, což probudilo jeho zájem o jiné kultury a zálibu v potkávání nových lidí. Jeho přátelská a komunikativní povaha z něj dělá ideálního lektora konverzačních kurzů. Ačkoliv je jeho původní profese odlišná, rozhodl se Joshua již před příjezdem do ČR zaměřit na výuku anglického jazyka a absolvovat TEFL kurz se specializací na Young Learners, One-to-One a Business English.

Co říká o spolupráci s Only4?


Bc. Jane Cholasta (CAN)
Bc. Jane Cholasta (CAN)
Native Speaker
Gregor Murray (UK)
Gregor Murray (UK)
Native Speaker
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Teacher
Mgr. Karla Gazdošová
Mgr. Karla Gazdošová
Teacher

Jane se narodila v Kanadě českým rodičům, kteří jí vštípili lásku k cestování již v raném věku. Po získání bakalářského titulu na University Western Ontario absolvovala kurz „ Teaching English as a Second Language“. Po získání tohoto certifikátu (TESL) vyučovala cizince v Braemar International College v Torontu. Její životní a pracovní zkušenosti jí daly schopnost porozumět problémům, kterým studenti čelí při studiu nového jazyka.

Co říká o spolupráci s Only4?

Gregor was born, raised and educated in Scotland. He gained an HND in Object programming and spent 15 years working within the hospitality industry before emigrating to the Czech Republic in 2013. His love of foreign travel often led him abroad for extended periods and captivated by the rural beauty of Moravia he chose to settle down in the Zlin region. English is Gregor's first language and he continues to live in a predominantly English speaking household.

Co říká o spolupráci s Only4?

Spolupracuje s naší školou externě od září 2004. Studovala na Filosofické fakultě MU v Brně obor Filologie angličtina – španělština a v současné době je zaměstnaná jako učitelka angličtiny na střední škole ve Zlíně. Kateřina ráda vyučuje skupinky po čtyřech studentech, protože jí vyhovuje „maximální zapojení studentů do výuky, komunikativní, interaktivní výuka, která je velmi motivující a maximálně využívá čas v hodině.“ Návratnost do jejich kurzů se již tradičně blíží 95%, protože již několik let vyučuje stabilní klientelu dlouhodobých studentů na mírně pokročilé a pokročilé úrovni. S naší jazykovou školou spolupracuje od června 2012, kdy prošla detailním tréninkem zaměřeným na výuku metodou ONLY4. Velké množství pozitivních ohlasů na její výuku ze strany jak dětských, tak dospělých studentů nás utvrzuje v tom, že již nyní je oblíbenou členkou našeho učitelského týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Je absolventkou Masarykovy Univerzity v Brně oboru Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy a držitelkou Cambridge Certifikátu CAE. S naší jazykovou školou spolupracuje od léta 2008. Během své výuky v intenzivních kurzech prokázala výbornou schopnost aplikovat nejmodernější výukové metody a řešit individuální problémy studentů v hodinách. Její výukový styl se vyznačuje systematickou snahou maximálně zapojovat všechny studenty do aktivní komunikace a to již od nejnižších úrovní. Karla má schopnost naučit studenty aktivně používat angličtinu a to zejména díky široké škále komunikativních aktivit simulujících reálné životní situace.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Petra Nahodilová
Mgr. Petra Nahodilová
Teacher
Mgr. Zuzana Alsterová
Mgr. Zuzana Alsterová
Teacher
Lucia Fojtíková
Lucia Fojtíková
Teacher
Mgr. Hana Vroubková
Mgr. Hana Vroubková
Teacher

Petra vystudovala obor anglický jazyk a literatura v kombinaci s německým jazykem a literaturou na Ostravské univerzitě v Ostravě. Své jazykové znalosti prohlubovala již v průběhu studia na gymnáziu a později na univerzitě při zahraničních studijních pobytech ( Richard Language College v Anglii; Teschnische Universität Dresden v Německu). Během vysokoškolských studiích se věnovala soukromé výuce studentů.

Co říká o spolupráci s Only4?

Zuzana vystudovala anglický jazyk na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a je též držitelkou mezinárodního certifikátu CAE, který získala po tříměsíčním jazykovém pobytu v Bristolu. Výuce angličtiny se věnuje od roku 2005. Do týmu Only4 se vrací po mateřské dovolené a navazuje tak na své úspěšné působení v letech 2008 – 2011.

Co říká o spolupráci s Only4?

Po ukončení střední školy studovala Lucia Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně a od roku 2006 působila s malými přestávkami jako au-pair ve Velké Británii. Zde vystudovala Adult Education College Bexley v Kentu a na této škole získala Certificate in Advanced English. V letech 2009 – 2010 učila na Jazykové škole v Jihlavě, která byla rovněž zameřená na komunikativní přístup. Pro naši školu vyučuje od léta 2011. Během spolupráce prokázala výborné znalosti komunikativní metody a tyto znalosti beze zbytku uplatňuje ve svých hodinách. Se svými studenty navazuje vždy velice přátelský vztah.

Co říká o spolupráci s Only4?

Vystudovala pedagogickou fakultu University Komenského v Bratislavě a je držitelkou Cambridge Proficiency Certifikátu, který získala při studiu v irském Dublinu v letech 1997-8. Má bohatou pedagogickou praxi, vyučovala angličtinu na Střední odborné škole v Kloboukách u Brna a na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně. S naší školou spolupracuje od dubna 2011. Prošla podrobným metodickým školením zaměřeným na komunikativní přístup k výuce, který naše škola využívá. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých. V Haniných hodinách se studenti cítí velice příjemně, vládne v nich přátelská atmosféra a jsou vysoce komunikativní.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Vladimír Stehlík
Mgr. Vladimír Stehlík
Teacher
Mgr. Veronika Juráňová
Mgr. Veronika Juráňová
Teacher
Bc. Kateřina Horáková
Bc. Kateřina Horáková
Teacher
Mirka Murray
Mirka Murray
Teacher

Vystudoval Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a Anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současnosti dokončuje studium Učitelské způsobilosti na Institutu celoživotního vzdělávání FF UP. Lektorování anglického jazyka se věnuje již od svého bakalářského studia formou individuálních konverzačních hodin. S jazykovou školou Only4 začal spolupracovat v létě 2014, kdy prošel intenzivním metodickým výcvikem. Vladimír je velmi důsledný a systematický učitel, který umí studenty motivovat k pravidelnému studiu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Angličtině se věnuje už od střední školy. Ve studiu pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde získala bakalářský titul v oborech Anglická filologie a Divadelní věda. V navazujícím magisterském studiu, které ukončila v roce 2014, se věnovala již jen studiu Anglické filologie. Během studia doučovala individuálně angličtinu děti i dospělé. Během náročného tréninku na výuku metodou ONLY4 prokázala především schopnost nadchnout studenty pozitivním přístupem a přátelskou atmosférou v hodině. Její výuka se vyznačuje jasným systémem a výrazným zaměřením na rozvoj komunikace v hodinách.

Co říká o spolupráci s Only4?

Kateřina vystudovala bakalářský obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a chystá se pokračovat i v magisterském studiu. Pro angličtinu je zapálená odmalička, a tak není divu, že dříve sbírala zkušenosti s výukou angličtiny při soukromých lekcích, kde zjistila, jak ji předávání znalostí baví. V roce 2014 absolvovala odborný trénink v Only4 a začala vyučovat v naší jazykové škole. Její hodiny jsou vedeny zábavnou formou s důrazem na aktivní využívání probrané gramatiky.

Co říká o spolupráci s Only4?

Mirka je držitelkou Cambridge Certificate of Proficiency in English. Sedm let strávila studiem a prací v Británii, kde také poznala svého manžela Skotské národnosti. Angličtinu jako hlavní jazyk používá každodenně již 12 let, čímž udržuje své znalosti na vysoké úrovni. Pro výuku v naší škole byla vybrána ze 40 kandidátů a od léta 2013 pracuje exkluzivně u nás. Mirka se specializuje na výuku pokročilejších studentů, kde dobře zúročí také své bohaté zkušenosti s hovorovou, každodenní Angličtinou. V naší škole prošla detailním výcvikem zaměřeným na metodu ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Hana Marková
Mgr. Hana Marková
Teacher
Martina Ulrichová
Martina Ulrichová
Teacher
Bc. Olivie Frolková
Bc. Olivie Frolková
Teacher
Bc.Eliška Doleželová
Bc.Eliška Doleželová
Teacher

Hana se s angličtinou začala seznamovat již na základní škole a je jejím životním koníčkem. Zkušenosti v komunikaci sbírala při různých krátkodobých studijních a pracovních projektech napříč Evropou. Hana je držitelkou Cambridge Certificate úrovně FCE a v současnosti se připravuje ke složení úrovně CAE. Po absolvování Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Hana od roku 2000 vyučovala angličtinu na základní škole.

Co říká o spolupráci s Only4?

Martina je absolventkou Obchodní akademie ve Zlíně. Kromě svého oboru se začala intenzivně zajímat o anglický jazyk a během 4 let studia v naší jazykové škole se vypracovala na velmi pokročilou úroveň. Vzhledem k její přátelské a otevřené povaze, skvělým výsledkům ve studiu a zápalu pro jazyk, který je schopna přenášet na ostatní, jsme jí nabídli pozici lektorky v naší jazykové škole. Jako obvykle tuto výzvu Martina s nadšením přijala.

Co říká o spolupráci s Only4?

Studiu anglického jazyka se věnuje už odmalička. Po ukončení gymnázia se rozhodla pro jednoleté pomaturitní studium angličtiny na jazykové škole, které zakončila absolnováním Cambridge zkoušky FCE. Ráda cestuje, a tak se jazyky stejně jako studium postupně staly jejím koníčkem, a proto s nimi pokračovala i na vysoké škole. V roce 2016 ukončila bakalářské vzdělání v kombinaci oborů anglická a španělská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, a pokračovala v magisterském studiu na Masarykové Univerzitě v Brně. Během studia se zároveň věnovala individuální výuce jazyků, což ji velmi bavilo.

Co říká o spolupráci s Only4?

Eliška začala spolupracovat s naší jazykovou školou v červnu 2018. Angličtinu si velmi oblíbila již na základní škole, kdy se účastnila konverzačních soutěží. Během studia na gymnáziu získala certifikát FCE a rozhodla se ve studiu jazyka pokračovat. Vystudovala anglickou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a v současné době je studentkou posledního ročníku oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci vysokoškolského studia a programu Erasmus+ absolvovala studijní pobyt na univerzitě v Irsku. Výuce angličtiny se věnuje již od roku 2014. Angličtina je pro ni srdeční záležitostí a poslední rok ji používá jako svůj hlavní jazyk.

Co říká o spolupráci s Only4?


Alena Obšívačová
Alena Obšívačová
Teacher
Ing. Michaela Halašková
Ing. Michaela Halašková
Teacher
Bc. Alexandra Pilečková
Bc. Alexandra Pilečková
Teacher
Lucie Hrdinová
Lucie Hrdinová
Teacher

Alena je studentkou na Gymnáziu-Lesní čtvrť ve Zlíně. V prvním ročníku střední školy se rozhodla projít ELTIS testem a stala se jednou ze studentů, kteří měli příležitost studovat na americké střední škole. Studijní pobyt jakožto exchange student strávila na Red River High School v Severní Dakotě a Deuel High School v Jižní Dakotě. V létě vede příměstské tábory s angličtinou ONLY4. Její oblíbenost a výborná příprava nás přesvědčila, že bude skvělou lektorkou pro dětské kurzy.

Co říká o spolupráci s Only4?

Michaela je absolventkou ekonomické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Angličtinu si oblíbila již na základní škole a dodnes je její velkou vášní. Svou znalost anglického jazyka měla možnost prohloubit na zahraničním studijním pobytu v rámci programu Erasmus. Zkušenost s výukou angličtiny získala nejprve prostřednictvím individuálních doučovacích hodin během studia, poté v rámci intenzivního tréningu v Jazykové škole Only4. Míšiny skvělé výsledky v tréningu byly podmíněny dokonalou znalostí naší výukové metody z pozice studenta kurzu FCE. Vzhledem k jejím výborným znalostem, přátelskému vystupování a komunikativnosti jsme neváhali nabídnout jí možnost stát se součástí našeho týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Alexandra měla angličtinu ráda už od základní školy, takže na střední škole se jí rozhodla věnovat detailněji. Po absolvování pracovního a vzdělávacího pobytu v Londýně začala studovat obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati. Angličtinu považuje za skvělý prostředek k poznávání lidí, kultur a cizích zemí, což se jí mnohokrát potvrdilo při cestách do zahraničí a rozhovorech s lidmi z celého světa. Na základě svých zkušeností je ráda, že může zprostředkovat toto poznání i jiným.

Co říká o spolupráci s Only4?

Lucie je studentkou Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. S angličtinou začala již v mateřské škole a zalíbila se jí natolik, že nyní studuje předměty geografie a společenské vědy v anglickém jazyce. V současné době se připravuje na zkoušku k zisku Cambridge Certificate na úrovni CAE. Své znalosti angličtiny Lucie využívá i v rámci EYP (European Youth Parliament), kde poznala mnoho přátel z celé Evropy. Jako vynikající studentku kurzů ONLY4 jsme ji oslovili s nabídkou lektorování dětských kurzů.

Co říká o spolupráci s Only4?


Ing. Martina Martiníková
Ing. Martina Martiníková
Teacher
Bc. Anna Lubojatzká
Bc. Anna Lubojatzká
Teacher
Mgr. Karolina Hnilicová
Mgr. Karolina Hnilicová
Teacher
Alice Sekaninová
Alice Sekaninová
Teacher

Martina se o angličtinu zajímá již od základní školy a po ukončení ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské v Ostravě absolvovala roční kurz angličtiny ESOL (English for Speakers of Other Languages) na Dundee College ve Skotsku, kde také získala Cambridge FCE certifikát. Angličtinu poté používala v každodenní praxi během působení v mezinárodních firmách na pozici tax advisor a import manager. Výuce anglického jazyka se věnovala nejdříve formou individuálních doučovacích hodin a po nástupu na mateřskou dovolenou začala spolupracovat i s naší jazykovou školou. V současnosti se připravuje ke zkoušce na úrovni CAE.

Co říká o spolupráci s Only4?

Anna je studentkou posledního ročníku oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Chystá se pokračovat ve studiu angličtiny i dále v magisterském programu. Ve studiu angličtiny si našla velký zájem, a proto se rozhodla už při studiu jazykového gymnázia předávat své znalosti dál ve formě soukromých hodin. Protože však chtěla vyučování posunout na vyšší úroveň, rozhodla se pro spolupráci s ONLY4, kde absolvovala odborný trénink. Práci v jazykové škole poznala i z jiné strany, a to v letní jazykové škole na Maltě.

Co říká o spolupráci s Only4?

Karolina se stala členkou týmu ONLY4 po dokončení magisterského studia anglického jazyka a literatury na Masarykově univerzitě v Brně. S anglickým jazykem se seznámila již na základní škole, ale během studia na gymnáziu ve Zlíně si k němu přidala ještě jazyk francouzský. Tyto jazyky ji natolik uchvátily, že se jim rozhodla věnovat i dál. Vystudovala tedy filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. I po získání mezinárodně uznávaného Cambridge certifikátu úrovně CAE si znalosti jazyků postupně prohlubovala, např. během pobytů v zahraničí (ve Francii či v Estonsku).

Co říká o spolupráci s Only4?

Po dokončení střední školy prošla Alice jednoletým intenzivním kurzem anglického jazyka, kde prohloubila nejen svoje znalosti, ale i vášeň k anglickému jazyku. Proto po dostudování se od roku 2014 věnovala soukromým lekcím a firemní výuce AJ. Alice byla dvakrát na jazykovém pobytu v Anglii, naposled v roce 2016 v Cambridge, kde získala EFSET certifikát úrovně C2.

Co říká o spolupráci s Only4?


Vendula Fryšarová
Vendula Fryšarová
Teacher

Vendula je absolventkou Střední pedagogické školy v Kroměříži. S angličtinou se setkala na základní škole a velice se jí zalíbila. Momentálně pracuje v mateřské škole. Práce s dětmi ji moc baví a rozumí si s nimi. Dětem chce předat angličtinu tak, aby měly chuť nadále mluvit a jazyk tak zlepšovat.

Co říká o spolupráci s Only4?