Naši speciálně proškolení lektoři

Alice Sekaninová
Alice Sekaninová
Head Teacher
Mgr. Hana Vroubková
Mgr. Hana Vroubková
Teacher trainer
Martina Ulrichová
Martina Ulrichová
Teacher trainer
Mgr. Alžběta Hečová
Mgr. Alžběta Hečová
Teacher trainer

Po dokončení střední školy prošla Alice jednoletým intenzivním kurzem anglického jazyka, kde prohloubila nejen svoje znalosti, ale i vášeň k anglickému jazyku. Proto po dostudování se od roku 2014 věnovala soukromým lekcím a firemní výuce AJ. Alice byla dvakrát na jazykovém pobytu v Anglii, naposled v roce 2016 v Cambridge, kde získala EFSET certifikát úrovně C2.

Co říká o spolupráci s Only4?

Vystudovala pedagogickou fakultu University Komenského v Bratislavě a je držitelkou Cambridge Proficiency Certifikátu, který získala při studiu v irském Dublinu v letech 1997-8. Má bohatou pedagogickou praxi, vyučovala angličtinu na Střední odborné škole v Kloboukách u Brna a na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně. S naší školou spolupracuje od dubna 2011. Prošla podrobným metodickým školením zaměřeným na komunikativní přístup k výuce, který naše škola využívá. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých. V Haniných hodinách se studenti cítí velice příjemně, vládne v nich přátelská atmosféra a jsou vysoce komunikativní.

Co říká o spolupráci s Only4?

Martina je absolventkou Obchodní akademie ve Zlíně. Kromě svého oboru se začala intenzivně zajímat o anglický jazyk a během studia v naší jazykové škole se vypracovala na velmi pokročilou úroveň. Od roku 2019 je držitelkou certifikátu FCE. Vzhledem k její přátelské a otevřené povaze, skvělým výsledkům ve studiu a zápalu pro jazyk, který je schopna přenášet na ostatní, jsme jí nabídli pozici lektorky v naší jazykové škole.

Co říká o spolupráci s Only4?

Už na střední škole Alžběta věděla, že ji nejvíc baví cizí jazyky a literatura. Proto se po maturitě přihlásila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2018 dokončila magisterské dvouoborové studium anglické a francouzské filologie. Angličtinu aktivně používá hlavně při cestování a překladech.

Co říká o spolupráci s Only4?


Lucia Fojtíková
Lucia Fojtíková
Teacher trainer
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Teacher
Mgr. Petra Nahodilová
Mgr. Petra Nahodilová
Teacher
Mirka Murray
Mirka Murray
Teacher

Po ukončení střední školy studovala Lucia Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně a od roku 2006 působila s malými přestávkami jako au-pair ve Velké Británii. Zde vystudovala Adult Education College Bexley v Kentu a na této škole získala Certificate in Advanced English. V letech 2009 – 2010 učila na Jazykové škole v Jihlavě, která byla rovněž zameřená na komunikativní přístup. Pro naši školu vyučuje od léta 2011. Během spolupráce prokázala výborné znalosti komunikativní metody a tyto znalosti beze zbytku uplatňuje ve svých hodinách. Se svými studenty navazuje vždy velice přátelský vztah.

Co říká o spolupráci s Only4?

Spolupracuje s naší školou externě od září 2004. Studovala na Filosofické fakultě MU v Brně obor Filologie angličtina – španělština a v současné době je zaměstnaná jako učitelka angličtiny na střední škole ve Zlíně. Kateřina ráda vyučuje skupinky po čtyřech studentech, protože jí vyhovuje „maximální zapojení studentů do výuky, komunikativní, interaktivní výuka, která je velmi motivující a maximálně využívá čas v hodině.“ Návratnost do jejich kurzů se již tradičně blíží 95%, protože již několik let vyučuje stabilní klientelu dlouhodobých studentů na mírně pokročilé a pokročilé úrovni. S naší jazykovou školou spolupracuje od června 2012, kdy prošla detailním tréninkem zaměřeným na výuku metodou ONLY4. Velké množství pozitivních ohlasů na její výuku ze strany jak dětských, tak dospělých studentů nás utvrzuje v tom, že již nyní je oblíbenou členkou našeho učitelského týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Petra vystudovala obor anglický jazyk a literatura v kombinaci s německým jazykem a literaturou na Ostravské univerzitě v Ostravě. Své jazykové znalosti prohlubovala již v průběhu studia na gymnáziu a později na univerzitě při zahraničních studijních pobytech ( Richard Language College v Anglii; Teschnische Universität Dresden v Německu). Během vysokoškolských studiích se věnovala soukromé výuce studentů.

Co říká o spolupráci s Only4?

Mirka je držitelkou Cambridge Certificate of Proficiency in English. Sedm let strávila studiem a prací v Británii, kde také poznala svého manžela Skotské národnosti. Angličtinu jako hlavní jazyk používá každodenně již 12 let, čímž udržuje své znalosti na vysoké úrovni. Pro výuku v naší škole byla vybrána ze 40 kandidátů a od léta 2013 pracuje exkluzivně u nás. Mirka se specializuje na výuku pokročilejších studentů, kde dobře zúročí také své bohaté zkušenosti s hovorovou, každodenní Angličtinou. V naší škole prošla detailním výcvikem zaměřeným na metodu ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Veronika Juráňová
Mgr. Veronika Juráňová
Teacher
Bc. Renata Sližová
Bc. Renata Sližová
Teacher
Michaela Vavrušová
Michaela Vavrušová
Teacher
Mgr. Iveta Patáková
Mgr. Iveta Patáková
Teacher

Angličtině se věnuje už od střední školy. Ve studiu pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde získala bakalářský titul v oborech Anglická filologie a Divadelní věda. V navazujícím magisterském studiu, které ukončila v roce 2014, se věnovala již jen studiu Anglické filologie. Během studia doučovala individuálně angličtinu děti i dospělé. Během náročného tréninku na výuku metodou ONLY4 prokázala především schopnost nadchnout studenty pozitivním přístupem a přátelskou atmosférou v hodině. Její výuka se vyznačuje jasným systémem a výrazným zaměřením na rozvoj komunikace v hodinách.

Co říká o spolupráci s Only4?

Renatu bavily jazyky již na střední škole, kde získala Cambridge certifikát úrovně C1. Po maturitě se tedy rozhodla prohloubit své znalosti jazyka a odjela na tři měsíce do Skotska, kde pracovala v hotelu a restauraci, čímž si zlepšila své komunikační dovednosti. Po návratu do Česka vystudovala obor Angličtina pro manažerskou praxi na UTB a nyní pokračuje v magisterském studiu na Fakultě managementu a ekonomiky UTB. Výuce angličtiny se věnuje po celou dobu studia na VŠ a své dovednosti si ještě prohloubila při metodickém tréninku Only4.

Co říká o spolupráci s Only4?

Michaela studovala angličtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně strávila 8 let v zahraničí, z toho 5 ve Velké Británii, kde řídila jednu z restaurací řetězce Stonegate. Po celou dobu se přitom věnovala překladatelství, se kterým začala už v 15 letech, a soukromému doučování českých i zahraničních studentů. Po návratu do ČR se rozhodla plně věnovat překladům beletrie a lektorství.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2008 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – obor ZSV a Pedagogika pro střední školy. Po promoci krátce cestovala západem USA. Poté nastoupila jako učitelka AJ na ZŠ Trnava (okr. Zlín), kde působila až do nástupu na mateřskou (2014).

Co říká o spolupráci s Only4?


Zuzana Blanařová
Zuzana Blanařová
Teacher
Mgr. Olivie Frolková
Mgr. Olivie Frolková
Teacher
Ing. Michaela Hrubošová
Ing. Michaela Hrubošová
Teacher
Bc. Kateřina Plšková
Bc. Kateřina Plšková
Teacher

Jako dítě Zuzana s rodiči cestovala a přebývala v zahraničí a díky tomu si zamilovala cizí jazyky a od mala se je chtěla učit. Vystudovala bilingvní (slovensko-anglické) gymnázium v Bratislavě, kde si na závěr studia udělala státní zkoušku z angličtiny. Po ukončení studia se vrátila do rodného Zlína, kde začala doučovat angličtinu. Učení angličtiny jí přirostlo k srdci a spolupráce s Only4 jí pomohla splnit si sen a stát se lektorkou.

Co říká o spolupráci s Only4?

Studiu anglického jazyka se věnuje už odmalička. Po ukončení gymnázia se rozhodla pro jednoleté pomaturitní studium angličtiny na jazykové škole, které zakončila absolnováním Cambridge zkoušky FCE. Ráda cestuje, a tak se jazyky stejně jako studium postupně staly jejím koníčkem, a proto s nimi pokračovala i na vysoké škole. V roce 2016 ukončila bakalářské vzdělání v kombinaci oborů anglická a španělská filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, a pokračovala v magisterském studiu na Masarykové Univerzitě v Brně. Během studia se zároveň věnovala individuální výuce jazyků, což ji velmi bavilo.

Co říká o spolupráci s Only4?

Michaela je absolventkou ekonomické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Angličtinu si oblíbila již na základní škole a dodnes je její velkou vášní. Svou znalost anglického jazyka měla možnost prohloubit na zahraničním studijním pobytu v rámci programu Erasmus. Zkušenost s výukou angličtiny získala nejprve prostřednictvím individuálních doučovacích hodin během studia, poté v rámci intenzivního tréningu v Jazykové škole Only4. Míšiny skvělé výsledky v tréningu byly podmíněny dokonalou znalostí naší výukové metody z pozice studenta kurzu FCE. Vzhledem k jejím výborným znalostem, přátelskému vystupování a komunikativnosti jsme neváhali nabídnout jí možnost stát se součástí našeho týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Už na gymnáziu Katku nejvíce bavily cizí jazyky, a proto se během studia rozhodla prohloubit své znalosti anglického jazyka na zahraničním studijním pobytu na škole EC Malta, kde v roce 2017 obdržela certifikát na úrovni C1. Po maturitě se rozhodla pokračovat studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2021 dokončila bakalářské dvouoborové studium anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Co říká o spolupráci s Only4?


Simona Vránová
Simona Vránová
Teacher
Mgr. Karolina Hnilicová
Mgr. Karolina Hnilicová
Teacher
Barbora Mlčáková
Barbora Mlčáková
Teacher

V roce 2017 Simona úspěšně absolvovala Obchodní akademii v Olomouci. Poté studovala anglický jazyk v pomaturitním studiu na jazykové škole v Olomouci. Na konci tohoto roku složila zkoušku CAE za A a tím získala C2 level anglického jazyka. Po složení zkoušky CAE žila jako Au pair v USA, přesněji v Severní Californii. Teď studuje Business English na UTB.

Co říká o spolupráci s Only4?

Karolina se stala členkou týmu ONLY4 po dokončení magisterského studia anglického jazyka a literatury na Masarykově univerzitě v Brně. S anglickým jazykem se seznámila již na základní škole, ale během studia na gymnáziu ve Zlíně si k němu přidala ještě jazyk francouzský. Tyto jazyky ji natolik uchvátily, že se jim rozhodla věnovat i dál. Vystudovala tedy filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. I po získání mezinárodně uznávaného Cambridge certifikátu úrovně CAE si znalosti jazyků postupně prohlubovala, např. během pobytů v zahraničí (ve Francii či v Estonsku).

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2019 úspěšně absolvovala Střední pedagogickou školu ve Zlíně. Již od malička se zajímá o studium jazyků, obzvláště angličtiny. Proto se rozhodla studovat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi. Při studiu začala doučovat angličtinu a rozhodla se výuce jazyka věnovat více. V roce 2020 absolvovala metodický trénink Only4.

Co říká o spolupráci s Only4?