Překladatelské služby

Nabídka jazyků

  • Angličtina

Typy překladů

  • Obecné texty
  • Odborné texty
  • Literární texty
  • www stránky
  • Korektury cizojazyčných i českých textů

Zadávání zakázek probíhá následovně:

Klient nám nezávazně zašle podklady k překladu nebo korektuře a sdělí termín, do kdy potřebuje mít překlad hotový. My obratem vyhotovíme cenovou nabídku (s ohledem na jazyk, rozsah textu, odbornost, termín dodání atd.), kterou klientovi zašleme a ten se následně rozhodne, zda nám zakázku zadá či nikoli. Klient nám poté zašle závaznou objdenávku (stačí e-mailem, s udáním fakturačních údajů) my v požadovaném termínu zašleme klientovi hotový překlad.

Máte-li zájem o naše překladatelské služby, zašlete nám prosím nezávazně texty k překladu na e-mail: preklady@only4.cz a my Vám obratem vyhotovíme přesnou cenovou kalkulaci a sdělíme termín dodání.

Storno podmínky:

v případě zrušení objednávky překladu je objednavatel povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady (adekvátní počet stran) na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již práce hotova. V případě zrušení objednávky v den plánovaného dodání překladu objednavateli účtujeme rovněž storno poplatek ve výši 100%.