Cambridgeské zkoušky

Cambridgeské zkoušky z angličtiny

University of Cambridge Local Examination Syndicate (UCLES)

Naše jazyková škola se specializuje na přípravu ke zkouškám Cambridge Certificate, které jsou mezinárodně uznávanými zkouškami a jsou požadovány i ve státech Evropské unie.

Proč skládat Cambridgeské zkoušky z angličtiny?

  • Cambridgeské zkoušky patří v celosvětovém měřítku mezi nejznámější
  • Úspěšní kandidáti získají mezinárodně uznávaný certifikát s doživotní platností
  • Tento certifikát lze dobře uplatnit při hledání zaměstnání nebo při přijímacích řízeních na školy u nás i v zahraničí
  • Úrovně jednotlivých zkoušek jsou pevně zakotveny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages)
  • Tyto zkoušky skládá každý rok více než jeden milion lidí ve více než 100 zemích po celém světě

Typy Cambridgeských zkoušek :

  • Ket – Key English Test

Ke složení této zkoušky Vás připravíme pomocí učebnice: Headway Beginner a Elementary
Tato zkouška je navržena pro studenty, kteří mají základní znalost angličtiny, kterou umí aktivně použít při cestování do zahraničí. Držitel tohoto certifikátu by měl být schopen porozumět jednoduchým textům, komunikovat v nejběžnějších situacích, rozumět standardním nápisům a jednoduchým mluveným instrukcím.

  • Pet – Preliminary English Test

Ke složení této zkoušky Vás připravíme pomocí učebnice: Headway Pre-Intermediate, Intermediate

Tato zkouška je navržena pro studenty, jejichž znalosti angličtiny mohou být použity v mnoha reálných situacích jako například pro pracovní nebo studijní účely. Úspěšní držitelé tohoto certifikátu dokážou obstát v situacích, které vyžadují kreativní způsob použití angličtiny, umí číst jednoduché knihy a články, psát osobní dopisy a dělat si poznámky na schůzce.

  • Fce – First Certificate in English

Ke složení této zkoušky Vás připravíme pomocí učebnice: Fce Result, Fce Masterclass

Tato zkouška je navržena pro studenty, kteří umí všestranně používat svou znalost angličtiny v mnohých reálných situacích včetně obchodních jednání a studijního prostředí. Neměli by mít problém zvolit vhodnou míru formality a slušnosti v jakékoli možné situaci. Tento certifikát je považován za všeobecně a mezinárodně přijímaný doklad o tom, že Vaše znalost angličtiny je výborná a dostatečná pro získání jakéhokoli zaměstnání kdekoliv na světě.

Obchodní angličtina (Business English)

  • Business English Certificate Vantage (Becv)

Zkouška pro uchazeče, kteří pracují nebo se připravují k práci v mnoha oborech od všeobecné kancelářské práce po výrobu a finanční služby. Tato zkouška odpovídá stupni znalostí nutnému pro FCE s rozdílem ve slovní zásobě.

  • Business English Certificate Higher (Bech)

Zkouška je zaměřená pro studenty, kteří již mají jazykové schopnosti v oblasti obchodu či administrativy. Od uchazečů se očekává, že zvládnou složité jazykové struktury a ovládnou širokou slovní zásobu. Proto je na naší škole zvykem připravovat na tuto zkoušku až po absolvování zkoušky FCE.

Přípravu na business zkoušky zajišťujeme pouze pro firmy nebo individuální zájemce.