Naši speciálně proškolení lektoři

Alice Sekaninová
Alice Sekaninová
Head Teacher
Mgr. Hana Vroubková
Mgr. Hana Vroubková
Teacher trainer
Martina Ulrichová
Martina Ulrichová
Teacher trainer
Mgr. Alžběta Hečová
Mgr. Alžběta Hečová
Teacher trainer

Po dokončení střední školy prošla Alice jednoletým intenzivním kurzem anglického jazyka, kde prohloubila nejen svoje znalosti, ale i vášeň k anglickému jazyku. Proto po dostudování se od roku 2014 věnovala soukromým lekcím a firemní výuce AJ. Alice byla dvakrát na jazykovém pobytu v Anglii, naposled v roce 2016 v Cambridge, kde získala EFSET certifikát úrovně C2.

Co říká o spolupráci s Only4?

Vystudovala pedagogickou fakultu University Komenského v Bratislavě a je držitelkou Cambridge Proficiency Certifikátu, který získala při studiu v irském Dublinu v letech 1997-8. Má bohatou pedagogickou praxi, vyučovala angličtinu na Střední odborné škole v Kloboukách u Brna a na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně. S naší školou spolupracuje od dubna 2011. Prošla podrobným metodickým školením zaměřeným na komunikativní přístup k výuce, který naše škola využívá. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých. V Haniných hodinách se studenti cítí velice příjemně, vládne v nich přátelská atmosféra a jsou vysoce komunikativní.

Co říká o spolupráci s Only4?

Martina je absolventkou Obchodní akademie ve Zlíně. Kromě svého oboru se začala intenzivně zajímat o anglický jazyk a během studia v naší jazykové škole se vypracovala na velmi pokročilou úroveň. Od roku 2019 je držitelkou certifikátu FCE. Vzhledem k její přátelské a otevřené povaze, skvělým výsledkům ve studiu a zápalu pro jazyk, který je schopna přenášet na ostatní, jsme jí nabídli pozici lektorky v naší jazykové škole.

Co říká o spolupráci s Only4?

Už na střední škole Alžběta věděla, že ji nejvíc baví cizí jazyky a literatura. Proto se po maturitě přihlásila na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2018 dokončila magisterské dvouoborové studium anglické a francouzské filologie. Angličtinu aktivně používá hlavně při cestování a překladech.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Kateřina Rozsypalová
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Teacher
Sharelle Flemming
Sharelle Flemming
Native Speaker
Michaela Minářová
Michaela Minářová
Teacher
Mirka Murray
Mirka Murray
Teacher

Spolupracuje s naší školou externě od září 2004. Studovala na Filosofické fakultě MU v Brně obor Filologie angličtina – španělština a v současné době je zaměstnaná jako učitelka angličtiny na střední škole ve Zlíně. Kateřina ráda vyučuje skupinky po čtyřech studentech, protože jí vyhovuje „maximální zapojení studentů do výuky, komunikativní, interaktivní výuka, která je velmi motivující a maximálně využívá čas v hodině.“ Návratnost do jejich kurzů se již tradičně blíží 95%, protože již několik let vyučuje stabilní klientelu dlouhodobých studentů na mírně pokročilé a pokročilé úrovni. S naší jazykovou školou spolupracuje od června 2012, kdy prošla detailním tréninkem zaměřeným na výuku metodou ONLY4. Velké množství pozitivních ohlasů na její výuku ze strany jak dětských, tak dospělých studentů nás utvrzuje v tom, že již nyní je oblíbenou členkou našeho učitelského týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?

Hailing from the beautiful twin island of St. Kitts and Nevis. It is my love for languages, meeting new people and immersing in new cultures which brought me to the Czech Republic.

Co říká o spolupráci s Only4?

"Už od mala mne zajímal anglický jazyk a byla jsem přesvědčená, že se mu chci věnovat co nejpodrobněji. Proto jsem absolvovala kurzy v Anglii, a také letní intenzivní kurzy v Plzni. Dnes studuji business English na Univerzitě Tomáše Bati a věnuji se vyučování kurzů angličtiny. "

Co říká o spolupráci s Only4?

Mirka je držitelkou Cambridge Certificate of Proficiency in English. Sedm let strávila studiem a prací v Británii, kde také poznala svého manžela Skotské národnosti. Angličtinu jako hlavní jazyk používá každodenně již 12 let, čímž udržuje své znalosti na vysoké úrovni. Pro výuku v naší škole byla vybrána ze 40 kandidátů a od léta 2013 pracuje exkluzivně u nás. Mirka se specializuje na výuku pokročilejších studentů, kde dobře zúročí také své bohaté zkušenosti s hovorovou, každodenní Angličtinou. V naší škole prošla detailním výcvikem zaměřeným na metodu ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Veronika Juráňová
Mgr. Veronika Juráňová
Teacher
Bc. Renata Sližová
Bc. Renata Sližová
Teacher
Ing. Karolína Chmelíková, Ph.D.
Ing. Karolína Chmelíková, Ph.D.
Teacher
Michaela Vavrušová
Michaela Vavrušová
Teacher

Angličtině se věnuje už od střední školy. Ve studiu pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde získala bakalářský titul v oborech Anglická filologie a Divadelní věda. V navazujícím magisterském studiu, které ukončila v roce 2014, se věnovala již jen studiu Anglické filologie. Během studia doučovala individuálně angličtinu děti i dospělé. Během náročného tréninku na výuku metodou ONLY4 prokázala především schopnost nadchnout studenty pozitivním přístupem a přátelskou atmosférou v hodině. Její výuka se vyznačuje jasným systémem a výrazným zaměřením na rozvoj komunikace v hodinách.

Co říká o spolupráci s Only4?

Renatu bavily jazyky již na střední škole, kde získala Cambridge certifikát úrovně C1. Po maturitě se tedy rozhodla prohloubit své znalosti jazyka a odjela na tři měsíce do Skotska, kde pracovala v hotelu a restauraci, čímž si zlepšila své komunikační dovednosti. Po návratu do Česka vystudovala obor Angličtina pro manažerskou praxi na UTB a nyní pokračuje v magisterském studiu na Fakultě managementu a ekonomiky UTB. Výuce angličtiny se věnuje po celou dobu studia na VŠ a své dovednosti si ještě prohloubila při metodickém tréninku Only4.

Co říká o spolupráci s Only4?

Karolína je absolventkou Vysoké školy báňské–Technické univerzity v Ostravě. Kromě svého oboru se začala intenzívně zajímat o anglický jazyk. Své komunikační dovednosti sbírala díky zahraničním pobytům a pracovním projektům se zahraničními institucemi a univerzitami. Jejím celoživotním koníčkem je pedagogická činnost a anglický jazyk. Rozhodla se proto předávat své znalosti studentům jazykové školy Only4. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých.

Co říká o spolupráci s Only4?

Michaela studovala angličtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně strávila 8 let v zahraničí, z toho 5 ve Velké Británii, kde řídila jednu z restaurací řetězce Stonegate. Po celou dobu se přitom věnovala překladatelství, se kterým začala už v 15 letech, a soukromému doučování českých i zahraničních studentů. Po návratu do ČR se rozhodla plně věnovat překladům beletrie a lektorství.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Iveta Patáková
Mgr. Iveta Patáková
Teacher
Zuzana Blanařová
Zuzana Blanařová
Teacher
Mgr. Hana Dudrová
Mgr. Hana Dudrová
Teacher
Narek Mangasaryan
Narek Mangasaryan
Teacher

V roce 2008 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – obor ZSV a Pedagogika pro střední školy. Po promoci krátce cestovala západem USA. Poté nastoupila jako učitelka AJ na ZŠ Trnava (okr. Zlín), kde působila až do nástupu na mateřskou (2014).

Co říká o spolupráci s Only4?

Jako dítě Zuzana s rodiči cestovala a přebývala v zahraničí a díky tomu si zamilovala cizí jazyky a od mala se je chtěla učit. Vystudovala bilingvní (slovensko-anglické) gymnázium v Bratislavě, kde si na závěr studia udělala státní zkoušku z angličtiny. Po ukončení studia se vrátila do rodného Zlína, kde začala doučovat angličtinu. Učení angličtiny jí přirostlo k srdci a spolupráce s Only4 jí pomohla splnit si sen a stát se lektorkou.

Co říká o spolupráci s Only4?

Hana absolvovala Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Již během studií na gymnáziu procvičovala jazyky v praxi jako au-pair - pracovala v Holandsku, Irsku a Španělsku. Během vysokoškolských studií absolvovala stáže na Kostarice a v Argentině. Při škole lektorovala globální rozvojové vzdělávání pro neziskové organizace. V roce 2009 složila zkoušky TOEFL, angličtinu používala během své akademické praxe, později ji i lektorovala. Ráda lidem pomáhá překračovat jazykové bariéry.

Co říká o spolupráci s Only4?

Narek je učitel angličtiny z Arménie, má certifikovanou úroveň angličtiny C1 a je kvalifikovaným učitelem angličtiny podle certifikátu TEFL. Od absolutoria v roce 2020 se aktivně věnuje výuce angličtiny. Využívá různé metody, aby vyhověl různým potřebám studentů. Narek podporuje pozitivní a inkluzivní prostředí třídy, podporuje zapojení studentů prostřednictvím otevřené komunikace. Od září 2023 pokračuje ve svém vzdělávání na UTB University, kde zvyšuje svou kvalifikaci ve výuce angličtiny. Jeho spolupráce a přínos k týmovému prostředí ho činí přínosem pro náš tým lektorů angličtiny v ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?


Tereza Halaštová
Tereza Halaštová
Teacher
Bc. Kateřina Plšková
Bc. Kateřina Plšková
Teacher
Bc. Melanie Šmejkalová
Bc. Melanie Šmejkalová
Teacher
Simona Vránová
Simona Vránová
Teacher

Terezu bavily jazyky už na základní škole, bavilo ji však i mnoho jiného a vždy se těžce rozhodovala, čemu se do hloubky věnovat. Po maturitě na gymnáziu se hlásila mimo jiné i na studium anglického a německého jazyka, nakonec ale vystudovala architekturu. Jazyky ji nikdy bavit nepřestaly a tak se k nim teď aktivněji vrací coby naše lektorka - a věří, že alespoň kousek svého nadšení pro angličtinu předá třeba právě Vám.

Co říká o spolupráci s Only4?

Už na gymnáziu Katku nejvíce bavily cizí jazyky, a proto se během studia rozhodla prohloubit své znalosti anglického jazyka na zahraničním studijním pobytu na škole EC Malta, kde v roce 2017 obdržela certifikát na úrovni C1. Po maturitě se rozhodla pokračovat studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2021 dokončila bakalářské dvouoborové studium anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2022 absolvovala bakalářský studijní obor právní specializace na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V současnosti pokračuje v magisterském studiu na téže fakultě. Od roku 2017 je držitelkou Cambridge certifikátu FCE. V létě 2023 absolvovala metodický trénink Only4. Můžete se s ní setkat v lekcích úrovně elementary, pre-intermediate a intermediate.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2017 Simona úspěšně absolvovala Obchodní akademii v Olomouci. Poté studovala anglický jazyk v pomaturitním studiu na jazykové škole v Olomouci. Na konci tohoto roku složila zkoušku CAE za A a tím získala C2 level anglického jazyka. Po složení zkoušky CAE žila jako Au pair v USA, přesněji v Severní Californii. Teď studuje Business English na UTB.

Co říká o spolupráci s Only4?


Mgr. Karolina Juračková
Mgr. Karolina Juračková
Teacher
Bc. Zita Klimčíková
Bc. Zita Klimčíková
Teacher

Karolina se stala členkou týmu ONLY4 po dokončení magisterského studia anglického jazyka a literatury na Masarykově univerzitě v Brně. S anglickým jazykem se seznámila již na základní škole, ale během studia na gymnáziu ve Zlíně si k němu přidala ještě jazyk francouzský. Tyto jazyky ji natolik uchvátily, že se jim rozhodla věnovat i dál. Vystudovala tedy filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně. I po získání mezinárodně uznávaného Cambridge certifikátu úrovně CAE si znalosti jazyků postupně prohlubovala, např. během pobytů v zahraničí (ve Francii či v Estonsku).

Co říká o spolupráci s Only4?

S anglickým jazykem se Zita blíže seznámila již v dětství díky kontaktům v Londýně, v Manchesteru a v Texasu, které jí pomohly zdokonalit se v tomto jazyce až na úroveň C1, jíž byla ohodnocena v online rozřazovacím testu během studia na gymnáziu. Již od 18 let se věnuje externí praxi a doučování na ZŠ a SŠ a je držitelkou Cambridge certifikátu FCE.

Co říká o spolupráci s Only4?