Naši speciálně proškolení lektoři

Alice Sekaninová
Alice Sekaninová
Head Teacher
Mgr. Hana Vroubková
Mgr. Hana Vroubková
Teacher trainer
Martina Ulrichová
Martina Ulrichová
Teacher trainer
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Mgr. Kateřina Rozsypalová
Teacher

Po dokončení střední školy prošla Alice jednoletým intenzivním kurzem anglického jazyka, kde prohloubila nejen svoje znalosti, ale i vášeň k anglickému jazyku. Proto po dostudování se od roku 2014 věnovala soukromým lekcím a firemní výuce AJ. Alice byla dvakrát na jazykovém pobytu v Anglii, naposled v roce 2016 v Cambridge, kde získala EFSET certifikát úrovně C2.

Co říká o spolupráci s Only4?

Vystudovala pedagogickou fakultu University Komenského v Bratislavě a je držitelkou Cambridge Proficiency Certifikátu, který získala při studiu v irském Dublinu v letech 1997-8. Má bohatou pedagogickou praxi, vyučovala angličtinu na Střední odborné škole v Kloboukách u Brna a na Soukromé střední škole pedagogické a sociální ve Zlíně. S naší školou spolupracuje od dubna 2011. Prošla podrobným metodickým školením zaměřeným na komunikativní přístup k výuce, který naše škola využívá. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých. V Haniných hodinách se studenti cítí velice příjemně, vládne v nich přátelská atmosféra a jsou vysoce komunikativní.

Co říká o spolupráci s Only4?

Martina je absolventkou Obchodní akademie ve Zlíně. Kromě svého oboru se začala intenzivně zajímat o anglický jazyk a během studia v naší jazykové škole se vypracovala na velmi pokročilou úroveň. Od roku 2019 je držitelkou certifikátu FCE. Vzhledem k její přátelské a otevřené povaze, skvělým výsledkům ve studiu a zápalu pro jazyk, který je schopna přenášet na ostatní, jsme jí nabídli pozici lektorky v naší jazykové škole.

Co říká o spolupráci s Only4?

Spolupracuje s naší školou externě od září 2004. Studovala na Filosofické fakultě MU v Brně obor Filologie angličtina – španělština a v současné době je zaměstnaná jako učitelka angličtiny na střední škole ve Zlíně. Kateřina ráda vyučuje skupinky po čtyřech studentech, protože jí vyhovuje „maximální zapojení studentů do výuky, komunikativní, interaktivní výuka, která je velmi motivující a maximálně využívá čas v hodině.“ Návratnost do jejich kurzů se již tradičně blíží 95%, protože již několik let vyučuje stabilní klientelu dlouhodobých studentů na mírně pokročilé a pokročilé úrovni. S naší jazykovou školou spolupracuje od června 2012, kdy prošla detailním tréninkem zaměřeným na výuku metodou ONLY4. Velké množství pozitivních ohlasů na její výuku ze strany jak dětských, tak dospělých studentů nás utvrzuje v tom, že již nyní je oblíbenou členkou našeho učitelského týmu.

Co říká o spolupráci s Only4?


Sharelle Flemming
Sharelle Flemming
Native Speaker
Michaela Minářová
Michaela Minářová
Teacher
Mirka Murray
Mirka Murray
Teacher
Mgr. Veronika Juráňová
Mgr. Veronika Juráňová
Teacher

Hailing from the beautiful twin island of St. Kitts and Nevis. It is my love for languages, meeting new people and immersing in new cultures which brought me to the Czech Republic.

Co říká o spolupráci s Only4?

"Už od mala mne zajímal anglický jazyk a byla jsem přesvědčená, že se mu chci věnovat co nejpodrobněji. Proto jsem absolvovala kurzy v Anglii, a také letní intenzivní kurzy v Plzni. Dnes studuji business English na Univerzitě Tomáše Bati a věnuji se vyučování kurzů angličtiny. "

Co říká o spolupráci s Only4?

Mirka je držitelkou Cambridge Certificate of Proficiency in English. Sedm let strávila studiem a prací v Británii, kde také poznala svého manžela Skotské národnosti. Angličtinu jako hlavní jazyk používá každodenně již 12 let, čímž udržuje své znalosti na vysoké úrovni. Pro výuku v naší škole byla vybrána ze 40 kandidátů a od léta 2013 pracuje exkluzivně u nás. Mirka se specializuje na výuku pokročilejších studentů, kde dobře zúročí také své bohaté zkušenosti s hovorovou, každodenní Angličtinou. V naší škole prošla detailním výcvikem zaměřeným na metodu ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?

Angličtině se věnuje už od střední školy. Ve studiu pokračovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, kde získala bakalářský titul v oborech Anglická filologie a Divadelní věda. V navazujícím magisterském studiu, které ukončila v roce 2014, se věnovala již jen studiu Anglické filologie. Během studia doučovala individuálně angličtinu děti i dospělé. Během náročného tréninku na výuku metodou ONLY4 prokázala především schopnost nadchnout studenty pozitivním přístupem a přátelskou atmosférou v hodině. Její výuka se vyznačuje jasným systémem a výrazným zaměřením na rozvoj komunikace v hodinách.

Co říká o spolupráci s Only4?


Ella Toboláková
Ella Toboláková
Teacher
Ing. Karolína Chmelíková, Ph.D.
Ing. Karolína Chmelíková, Ph.D.
Teacher
Michaela Vavrušová
Michaela Vavrušová
Teacher
Mgr. Iveta Patáková
Mgr. Iveta Patáková
Teacher

" Mé jméno je Ella a s radostí působím jako lektorka v Only4, kde se věnuji výuce angličtiny. S velkým nadšením a péčí naslouchám potřebám svých studentů, pamatuji si jejich zájmy a věnuji se individuálním potřebám každého studenta ve výuce. Jsem milá a s ohledem na detail se zaměřuji na oblasti, ve kterých můžeme společně zdokonalit jejich anglické dovednosti. Moje vášeň pro výuku a osobní zapálení pro tuto práci vychází z mého studia na americké škole, kde komunikace probíhá výhradně anglicky a mého celoživotního zájmu o anglicky jazyk ve mnoha směrech. Těším se na společnou cestu v objevování krásy angličtiny s mými studenty v Only4. "

Co říká o spolupráci s Only4?

Karolína je absolventkou Vysoké školy báňské–Technické univerzity v Ostravě. Kromě svého oboru se začala intenzívně zajímat o anglický jazyk. Své komunikační dovednosti sbírala díky zahraničním pobytům a pracovním projektům se zahraničními institucemi a univerzitami. Jejím celoživotním koníčkem je pedagogická činnost a anglický jazyk. Rozhodla se proto předávat své znalosti studentům jazykové školy ONLY4. Od počátku působení na naší škole se věnuje jak výuce dětí, tak i dospělých.

Co říká o spolupráci s Only4?

Michaela studovala angličtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně strávila 8 let v zahraničí, z toho 5 ve Velké Británii, kde řídila jednu z restaurací řetězce Stonegate. Po celou dobu se přitom věnovala překladatelství, se kterým začala už v 15 letech, a soukromému doučování českých i zahraničních studentů. Po návratu do ČR se rozhodla plně věnovat překladům beletrie a lektorství.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2008 absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci – obor ZSV a Pedagogika pro střední školy. Po promoci krátce cestovala západem USA. Poté nastoupila jako učitelka AJ na ZŠ Trnava (okr. Zlín), kde působila až do nástupu na mateřskou (2014).

Co říká o spolupráci s Only4?


Zuzana Blanařová
Zuzana Blanařová
Teacher
Bc.David Drštička
Bc.David Drštička
Teacher
Narek Mangasaryan
Narek Mangasaryan
Teacher
Tereza Halaštová
Tereza Halaštová
Teacher

Jako dítě Zuzana s rodiči cestovala a přebývala v zahraničí a díky tomu si zamilovala cizí jazyky a od mala se je chtěla učit. Vystudovala bilingvní (slovensko-anglické) gymnázium v Bratislavě, kde si na závěr studia udělala státní zkoušku z angličtiny. Po ukončení studia se vrátila do rodného Zlína, kde začala doučovat angličtinu. Učení angličtiny jí přirostlo k srdci a spolupráce s Only4 jí pomohla splnit si sen a stát se lektorkou.

Co říká o spolupráci s Only4?

Anglický jazyk mě zajímal už když jsem byl malý, kdy jsem hrával různé počítačové hry, které byly anglicky. Později jsem se začal dívat na filmy a seriály v angličtině a nakonec jsem začal studovat bakalářský obor Anglický jazyk pro manažerskou praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, který jsem úspěšně dostudoval. Název mě bakalářské práce byl “Analýza využití NFT v marketingových strategiích ve vybraných českých fotbalových klubech” a práce byla psána v anglickém jazyce.

Co říká o spolupráci s Only4?

Narek je učitel angličtiny z Arménie, má certifikovanou úroveň angličtiny C1 a je kvalifikovaným učitelem angličtiny podle certifikátu TEFL. Od absolutoria v roce 2020 se aktivně věnuje výuce angličtiny. Využívá různé metody, aby vyhověl různým potřebám studentů. Narek podporuje pozitivní a inkluzivní prostředí třídy, podporuje zapojení studentů prostřednictvím otevřené komunikace. Od září 2023 pokračuje ve svém vzdělávání na UTB University, kde zvyšuje svou kvalifikaci ve výuce angličtiny. Jeho spolupráce a přínos k týmovému prostředí ho činí přínosem pro náš tým lektorů angličtiny v ONLY4.

Co říká o spolupráci s Only4?

Terezu bavily jazyky už na základní škole, bavilo ji však i mnoho jiného a vždy se těžce rozhodovala, čemu se do hloubky věnovat. Po maturitě na gymnáziu se hlásila mimo jiné i na studium anglického a německého jazyka, nakonec ale vystudovala architekturu. Jazyky ji nikdy bavit nepřestaly a tak se k nim teď aktivněji vrací coby naše lektorka - a věří, že alespoň kousek svého nadšení pro angličtinu předá třeba právě Vám.

Co říká o spolupráci s Only4?


Bc. Kateřina Plšková
Bc. Kateřina Plšková
Teacher
Bc. Melanie Šmejkalová
Bc. Melanie Šmejkalová
Teacher
Simona Vránová
Simona Vránová
Teacher
Blanka Hýblová
Blanka Hýblová
Teacher

Už na gymnáziu Katku nejvíce bavily cizí jazyky, a proto se během studia rozhodla prohloubit své znalosti anglického jazyka na zahraničním studijním pobytu na škole EC Malta, kde v roce 2017 obdržela certifikát na úrovni C1. Po maturitě se rozhodla pokračovat studiem na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2021 dokončila bakalářské dvouoborové studium anglický a německý jazyk se zaměřením na vzdělávání.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2022 absolvovala bakalářský studijní obor právní specializace na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. V současnosti pokračuje v magisterském studiu na téže fakultě. Od roku 2017 je držitelkou Cambridge certifikátu FCE. V létě 2023 absolvovala metodický trénink Only4. Můžete se s ní setkat v lekcích úrovně elementary, pre-intermediate a intermediate.

Co říká o spolupráci s Only4?

V roce 2017 Simona úspěšně absolvovala Obchodní akademii v Olomouci. Poté studovala anglický jazyk v pomaturitním studiu na jazykové škole v Olomouci. Na konci tohoto roku složila zkoušku CAE za A a tím získala C2 level anglického jazyka. Po složení zkoušky CAE žila jako Au pair v USA, přesněji v Severní Californii. Teď studuje Business English na UTB.

Co říká o spolupráci s Only4?

" Krásu anglického jazyka jsem objevila již na základní škole skrze časté sledování seriálů, filmů a hraní videoher, ve kterých jsem si mimo jiné našla i spoustu anglicky mluvících přátel, kteří mě inspirovali k tomu, abych se tomuto jazyku věnovala i dál. I přesto, že jsem nestudovala angličtinu na vysoké škole, pokračuji v intenzivním samostudiu. Doufám, že moje zapálení pro tento jazyk budu moci předat i dalším studentům v budoucnu."

Co říká o spolupráci s Only4?


Bc. Ivana Murínová
Bc. Ivana Murínová
Teacher

Ivana se už od základní školy zamilovala do anglického jazyka a kultury díky časopisu Hello, se kterým v té době studovala angličtinu. Jejím snem bylo vycestovat do Anglie a žít a dýchat angličtinou. Po vystudovaní English business for commercial practice na vysoké škole v Ružomberku, žila v Londýně a okolí skoro 8 roků kde měla minimální kontakt s rodným jazykem. Následně žila 4 roky v Kuvajtě a 2 roky v Abú Dhabí kde je anglicky jazyk preferovanou formou komunikace. Komunikovat v angličtině jí přijde přirozené a je velmi šťastna že může svoje zkušenosti, které nabrala v zahraničí předávat dalším.

Co říká o spolupráci s Only4?