logo

Poptávka firemní, individuální nebo online výuky

1. Požadovaný jazyk

V současné době nabízíme pouze angličtinu.2. Zaměření výuky
Specifikujte odbornost:


Specifikujte typ zkoušky:3. Přibližná úroveň účastníka/ů výuky


4. Typ výuky5. Délka výuky

-
Specifikujte:


6. Termíny výuky

Možné časové rozmezí výuky (dny a časy):
Na jaké období výuku požadujete:


7. Místo výuky
Uveďte adresu:


8. Kontaktní údaje


 (Uveďte mobilní telefon ve tvaru devíti čísel bez mezer)
Poznámka: