Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8.30 – 10.00 Představování
Přítomný čas prostý
vs. minulý čas prostý
Opakovací soutěž 1 Opakovací soutěž 2 Opakovací soutěž 3 Opakovací soutěž 4
10.10 – 11.40 Rychlé opakování
Nepravidelná slovesa
Přídavná jména
Stupňování přídavných jmen
Přítomný čas průběhový
Oblečení
At the party
Nebezpečné sporty
Budoucí čas „going to“
Wh-questions Příslovce Předpřítomný čas prostý
( ever, never)
12.45 – 14.15 Místa( ve městě a na venkově)
Directions
Rychlé opakování
Whose + přivlasňovací zájmena
Rychlé opakování
Infinitive of purpose Počasí
Rychlé opakování
Přídavná jména
vyjadřující pocit
Na vlakovém nádraží
Předpřítomný čas prostý( yet, just)
Na letišti
14.25 – 15.55 Rychlé opakování
Have got
Rychlé opakování
In a clothes shop
Opakování
Tvoření návrhů (shall, let´s)
Rychlé opakování
Úvod do předpřítomného času prostého
Opakovací soutěž 5