Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8.30 – 10.00 Představování, loučení
Sloveso být
Zájmena osobní a přivlastňovací
ústní procvičení
Opakovací soutěž 1 Opakovací soutěž 2 Opakovací soutěž 3 Opakovací soutěž 4
10.10 – 11.40 Rychlé opakování
Země , čísla
naše zaměstnání
osobní údaje
ústní procvičování
Přídavná jména (1)
Aktivní procvičení
Denní rutiny
Přítomný prostý čas
Wh – otázky
Zjišťujeme základní info o ostatních lidech
konverzace
Příslovce opakování
Dny v týdnu
Měsíce
Aktivní procvičení
Rychlé opakování:
There is/are
Some/any
This/that/these/those
Ústní procvičení
12.45 – 14.15 Opakování
rodina
přivlastňovací ´s
konverzace
Rychlé opakování
Jídlo
ceny
dialogy v kavárně
Rychlé opakování
zaměstnání
Kolik je hodin?
Ústní procvičení
Rychlé opakování předchozích dialogů
Další nejpotřebnější společenské dialogy
ústní procvičení
Rychlé opakování
Život lidí po celém světě
Obchody a co se v nich kupuje
14.25 – 15.55 Osobní věci
Množné číslo
Aktivní opakování
formou reálných
dialogů z života
Rychlé opakování
Základní slovesa
Úvod do přítomného
Prostého času
Aktivní procvičení
Slovíček a dialogů
Rychlé opakování
Aktivity ve volném čase
Wh-otázky
Aktivní procvičení
Rychlé opakování
Nábytek
Existencionální věty
Předložky místa
Jak se dostanu na
nejbližší poštu?
Opakovací soutěž 5