Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
8.30 – 10.00 Základní slovní zásoba
Toto je …………
Jaké je tvé / jeho / její jméno?
Osobní zájmena
Ústní a písemné opakování slovíček a gramatiky (po)
všechna přivlastňovací zájmena
Ústní a písemné opakování slovíček a gramatiky (po, út)
Tázací zájmena
Ústní a písemné opakování slovíček a gramatiky (po, út, st)
Neurčité členy
Ústní a písemné opakování slovíček a gramatiky (po, út, st, čt)
Předložky in, on, at, to
10.10 – 11.40 Osobní zájmena
Sloveso být
Jak se máš?
Odkud jsi?
Opakování
Jaké je jeho zaměstnání?
Zaměstnání
abeceda
Jídlo
Mám ráda…
Jím…. , Piju…
Bydlím v ….
Pracuju ….
Sloveso have
Přídavná jména
Dopravní prostředky
Krátké odpovědi
12.45 – 14.15 Opakování
Odkud je on?
Země
Opakování slovíček
Rodina
Přivlastňování
Opakování slovíček
Přítomný prostý čas
Denní rutina
Opakování slovíček
Aktivity ve volném čase
Ráda hraji tenis.
Kdy?
Nábytek
Pokoje
There is / are
14.25 – 15.55 Čísla 1 – 20
Poslech
Rozhovory
Opakování
Výrazy používané během výuky
Poslech
Rozhovory
Opakování
Výrazy používané při jídle
Poslech
Rozhovory
Opakování
Hodiny
Poslech
Rozhovory
Opakování
Opakování slovíček
Opakování a poslech
Tázací zájmena
Denní rutina
předložky