logo

Formulář pro zájemce na pozici lektora

Formulář byl odeslán do kanceláře ONLY4!


lektori_ico1. Kontaktní údaje

 (pokud možno mobilní, 9 čísel bez mezer)

jazyk_ico2. Vyučovací jazyk

edu_ico3. Možné zaměření výukylevel_ico4. Preferovaná úroveň výuky

pin_ico5. Možná lokalita výuky
time_ico6. Možný čas výuky (orientačně)

čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
07:00-08:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00


trans_ico7. Překlady / tlumočení
cv_ico8. Připojit soubor (CV)pozn_icoJiné poznámky