logo

Poptávka firemní, individuální nebo online výuky

1. Požadovaný jazyk

V současné době se specializujeme pouze na angličtinu.2. Zaměření výuky
Specifikujte odbornost:


Specifikujte typ zkoušky:3. Přibližná úroveň účastníka/ů výuky


4. Typ výuky5. Délka výuky

-
Specifikujte:


6. Možné dny a časy výuky

Možné časové rozmezí konání výuky (den, čas):
Na jaké období výuku požadujete:


7. Místo výuky
Adresa:


8. Kontaktní údaje
 (pokud možno mobilní, 9 čísel bez mezer)
Poznámky: