logo

Poptávka firemní, individuální nebo online výuky

1. Požadovaný jazyk

V současné době se specializujeme pouze na angličtinu.2. Změření výuky
Specifikujte odbornost:


Specifikujte typ zkoušky:3. Přibližná úroveň účastníku kurzu


4. Typ kurzu


5. Objem výuky

-
Specifikujte:


6. Orientační den a čas výuky

Preferované časové rozmezí konání výuky (den, čas):
Na jaké období výuku požadujete:


7. Místo výuky
Adresa:


8. Kontaktní údaje
 (pokud možno mobilní, 9 čísel bez mezer)
Poznámky: