Mgr. Kateřina Němcová

head teacher II, teacher trainer

      Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Výuka anglického a německého jazyka. V letech 2006 – 2008 působila jako učitelka anglického jazyka na ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí a na Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně. V naší jazykové škole působí od června 2008,kdy prošla rozsáhlým metodickým kurzem zaměřeným na zvládnutí speciální komunikativní metodiky Only4. Během tohoto kurzu prokázala velké nadšení a rychlou schopnost zvládnout nejnovější techniky výuky. Její hodiny se vyznačují velkou dynamikou a systematickou aplikací komunikativních aktivit. Od roku 2010 je na pozici hlavní učetky školy a stará se o trénink a kvalitu lektorů.

      O své práci v naší škole říká: „Myslím si, že tak malý počet studentů ve skupince dává všem daleko větší možnost mluvit v hodině. V tomto počtu lze využít individuální práci, práci ve dvojici nebo skupině i frontální výuku. Navíc učitel zvládne poslouchat všechny čtyři studenty najednou a je schopen jim okamžitě poskytnou zpětnou vazbu. Může jim nabídnout individuální přístup v mnohem větší míře než na klasické škole ve skupině 15 nebo 20 studentů.“